Projekt Dječji tjedan 2022.

Nositelj projekta: Dječji vrtić Regoč

Pedagoška godina: 2022./2023.

CILJEVI:

 • poticanje tolerancije
 • razumijevanje među djecom kroz zajedničke aktivnosti
 • prihvaćanje različitosti

RAZVOJNE ZADAĆE:

 • TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ
 • razvoj preciznosti i koordinacije u baratanju predmetima
 • razvoj fine motorike šake, ruku, prstiju putem didaktičkih sredstava
 • razvoj snalažljivosti i spretnosti kretanjem po sobi
 • razvijanje pažnje i pamćenja
 • SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ
 • poticati pozitivno, ugodno i motivirajuće okruženje u skupini
 • razvijati djetetovo samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi – pohvalama i poticajnim gestama
 • razvoj sposobnosti donošenja samostalnih odluka
 • razvoj osjećaja pripadnosti skupini
 • razvijati socijalne vještine te osobine ličnosti (prijateljstvo, pravednost, suosjećanje, hrabrost, brižljivost, uvažavanje)
 • SPOZNAJNI RAZVOJ
  • ponoviti djelomično i/ili cjelovito usvojena znanja o dječjim pravima
  • razvijati predčitalačke vještine (Slikovnica Elmer)
 • GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVO
  • na maštovit i kreativan način, djeca će se moći likovno izraziti slikanjem temperama
  • poticati međusobnu verbalnu komunikaciju razmjenom mišljenja, ideja, zaključaka
  • poticati i omogućiti slobodno verbalno izražavanje te potaknuti poštivanje pravila u komunikaciji
  • razvoj govornih i komunikacijskih vještina
  • poticanje bogaćenja rječnika novim riječima
  • poticanje međusobne  komunikacije djece

ORGANIZACIJSKI I MATERIJALNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA

ORGANIZACIJSKI:

 • strukturirati i organizirati prostor za neometano kretanje djece i tijek aktivnosti
 • pripremiti okruženje osiguravanjem dovoljne količine materijala te ga postaviti na mjesto dostupno djeci
 • omogućiti djeci slobodan izbor aktivnosti prema vlastitim interesima i motivaciji te razvojnim razinama
 • zaštititi stolove i podove u likovnim aktivnostima
 • prikupiti fotografije, slikovnice, knjige prigodne temi i ostale potrebne materijale
 • prikupiti materijale (hamer papir, tempere, kistovi, kolaž papir) za plakat „Djeca nose svjetove na dlanu“ i „Dječja prava“
 • za uvod u dječji tjedan osigurati dostupnost slikovnice „Elmer“

MATERIJALNI:

 • potrošni materijali: ljepilo, vuna, konac, slamke, salvete, tkanina
 • prirodni materijali: ??
 • likovni materijali: hamer papir, A4 papiri (bijeli), drvene bojice, tempere, kistovi, olovke, kolaž papir
 • kućna pomagala: škare, zaštita za stolove, zaštita za odjeću, uređaj za reprodukciju zvuka (CD-player), uređaj za ispisivanje slika (printer)
 • materijali za istraživanje: slikovnice
 • didaktički materijali: CD ili USB s instrumentalnom glazbom

AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA

UVODNA (POTICAJNA AKTIVNOST)

Slikovnica „Elmer“ – dijaloško čitanje

Opis aktivnosti: Čitanje slikovnice „Elmer“, razgovor o pročitanome. Poticanje svijesti o vrijednosti prijateljstva i ljepoti različitosti.

 1. „Dječja prava“ – interaktivni plakat

Opis aktivnosti: Proširivanje znanja o dječjim pravima te uz interakciju s djecom na plakat napisati prava njihove skupine.

 • „Djeca nose svjetove na dlanu“ – plakat

Opis aktivnosti: Na hamer papiru napraviti stablo od kolaž papira na kojemu će djeca moći otiskivati svoje dlanove.

 • „Moja najdraža igračka“ – likovna aktivnost

Opis aktivnosti: Djeca će moći donijeti u DV svoju najdražu igračku te će istu i nacrtati s drvenim bojicama. U interakciji s drugom djecom trebamo odgonetnuti što se nalazi na određenom crtežu.

 • „Elmer mojih boja“ – kreativna aktivnost

Opis aktivnosti: Poticajnim pitanjem „Da si ti Elmer, koje bi boje odabrao/la, koje šare?“ uvodimo djecu u likovno-kreativnu aktivnost „Elmer mojih boja“ u kojoj će dobiti gotov predložak slona na kojega će lijepiti tkaninu, krpice i salvete u raznim bojama i šarama.

 • „Igra i boravak na zraku“ – pokretne aktivnosti

Opis aktivnosti: Djeca će u dvorištu DV moći igrati razne igre („Ringe ringe raja“, „Školica“, „Graničar“, „Lijepo ime“)

 • „Izrada nakita“ – kreativno-manipulativna aktivnost

Opis aktivnosti: Djeci će biti ponuđene izrezane slamke, vuna i konac od kojega će izraditi svoj nakit kojega ćemo izložiti u hodniku vrtića kao izložbu za roditelje.

 • Radionica „Školice glume i lutkarstva“

Opis aktivnosti: Katarina iz kazališne družine Iglu je organizirala kazališnu radionicu u kojoj će djeca moći naučiti o raznim lutkama te će moći sami odglumiti kratki igrokaz.

 • „Pričaj mi priču“

Opis aktivnosti: Odlaskom na popodnevni odmor djeca izaberu jednu priču ili slikovnicu koju im odgojiteljica čita prije spavanja.

 • Bajkovnica za najmlađe

Opis aktivnosti: Razne bajke, slikovnice i priče koje će najmlađa djeca moći razgledavati te će ih uz pomoć odgojiteljice pročitati.

 1.  „Pleši ti, plešimo svi“ – glazbeno-plesna aktivnost

Opis aktivnosti: U dvorani dječjeg vrtića Regoč održat će se glazbeno-plesna zabava u kojoj će djeca moći plesati i pjevati karaoke.

 1.  Moto „Ljubav djeci prije svega!“ – pokretna aktivnost

Opis aktivnosti: Svako jutro u formaciji kruga uhvatimo se za ruke i glasno izgovaramo moto Dječjeg tjedna.

PLANIRANJE PROJEKTA:

Dječji tjedan se održava u prvom tjednu mjeseca listopada te tako naš projekt „Dječji tjedan“ traje od 03. do 07. listopada 2022. godine. Cilj našega projketa je promicanje dječjih prava, njihovog položaja u društvu, obitelji i lokalnoj zajednici. U ovom projektu sudjeluju četiri skupine iz dječjeg vrtića Regoč (Bubamare, Leptirići, Cvjetići i Sovice), odnosno 74 djece.

Ponedjeljak – 03. listopada

 • Uvodna aktivnost „Slikovnica Elmer“
  • Kreativna aktivnost „Elmer mojih boja“
  • Moto „Ljubav djeci prije svega“

Utorak – 04. listopada

 • Interaktivni plakat „Dječja prava“
 • Plakat „Djeca nose svjetove na dlanu“

Srijeda – 05. listopada

 • Igra i boravak na zraku
 • Izlet

Četvrtak – 06. listopada

 • Kreativno-manipulativna aktivnost „Izrada nakita“
 • Likovna aktivnost „Moja najdraža igračka“

Petak – 07. listopada

 • Glazbeno-plesna aktivnost „Pleši ti, plešimo svi“
 • Radionica
 • „Pričaj mi priču“