POZIV I OBAVIJEST ZA UPUTE O TESTIRANJU, RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA neodređeno puno radno vrijeme (NATJEČAJ OBJAVLJEN 17. listopada 2022. GODINE)

DJEČJI VRTIĆ REGOČ

BABINA GREDA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-01/22-01/07

URBROJ: 2196-7-1-02-22-4

U Babinoj Gredi, 31. listopada 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor spremačice u Dječjem vrtiću Regoč objavljuje:

POZIV I OBAVIJEST ZA UPUTE O TESTIRANJU, RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA neodređeno puno radno vrijeme (NATJEČAJ OBJAVLJEN 17. listopada 2022. GODINE)

Povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja uvidom u natječajnu dokumentaciju natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića Regoč i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Regoč od 17. listopada 2022. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto spremačice, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje kandidata/kinja koji ispunjavaju uvjete natječaja održat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Regoč, Braće Radić 15b, Babina Greda, prema dolje navedenom rasporedu i vremenu. Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

  1. Pisana provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta spremačice
  2. Razgovor (intervju) s kandidatima

Izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

2. Sigurnosno-zaštitni i preventivni program, mjere i protokoli ponašanja u rizičnim situacijama

3. Minimum higijenskih mjera i plan dezinfekcije Dječjeg vrtića Regoč

4. Državni pedagoški standard

Sva dokumentacija (literatura) za provjeru znanja bit će objavljena na web stranici Dječjeg vrtića Regoč, www.dvregoc.hr.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem

3. Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisana provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od provjere poznavanja važnih dokumenata koji oblikuju i reguliraju rani i predškolski odgoj i obrazovanje odnosno program zdravstvene zaštite, higijene i prehrane u dječjim vrtićima.

Pisana provjera znanja traje ukupno 30 minuta.

Za vrijeme pisane provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen/a s testiranja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na natječaj.

POPIS KANDIDATA/KINJA PO ABECEDNOM REDU ZA PISANO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME I VRIJEME TESTIRANJA:

petak, 4. 11. 2022. godine u 9,00 sati

1. Ana Gregorović, V. Nazora 179, Babina Greda

2. Ana Hrvat, Babogredske kompanije 19a, Babina Greda

3. Mirjana Ivelić, J. Blažeković 12, Babina Greda

4. Ana Knežević, I. B. Mažuranića 20, Babina Greda

petak, 4. 11. 2022. godine u 10,00 sati

1. Suzana Martić, Berava 51a, Babina Greda

2. Ljubica Matić, Savska 22g, Babina Greda

3. Marina Oršolić, Bana Jelačića 78, Štitar

4. Manda Verić, Babogredske kompanije 1a, Babina Greda

Nakon pisanog testiranja, održat će se intervju, za kandidate koji su na pisanom testiranju ostvarili više od 50% bodova, u 12,00 sati.

Odluka o izabranom kandidatu bit će objavljena na Oglasnoj ploči i Internet stranici Dječjeg vrtića Regoč.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA NATJEČAJ:

Tomo Đaković    

DOKUMENTACIJA ZA PROVJERU ZNANJA: