POZIV I OBAVIJEST ZA UPUTE O INTERVJUU, POPIS KANDIDATA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK SOCIJALNI PEDAGOG neodređeno nepuno radno vrijeme (NATJEČAJ OBJAVLJEN 17. listopada 2022. GODINE)

DJEČJI VRTIĆ REGOČ

BABINA GREDA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-01/22-01/06

URBROJ: 2196-7-1-02-22-4

U Babinoj Gredi, 31. listopada 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor spremačice u Dječjem vrtiću Regoč objavljuje:

POZIV I OBAVIJEST ZA UPUTE O INTERVJUU, POPIS KANDIDATA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK SOCIJALNI PEDAGOG neodređeno nepuno radno vrijeme (NATJEČAJ OBJAVLJEN 17. listopada 2022. GODINE)

Povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja uvidom u natječajnu dokumentaciju natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Dječjeg vrtića Regoč i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Regoč od 17. listopada 2022. godine, za prijam u radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika socijalnog pedagoga, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Intervju s  kandidatima/kandidatkinjama, koji ispunjavaju uvjete natječaja održat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Regoč, Braće Radić 15b, Babina Greda, u petak, 4. studenoga 2022. godine, prema dolje navedenom rasporedu i vremenu. Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu ili drugu ispravu temeljem koje se nedvojbeno može utvrditi identitet.

Za kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

            Kandidati će odgovarati na postavljena pitanja, koja će ocjenjivati Povjerenstvo za provedbu natječaja.

POPIS KANDIDATA/KINJA PO ABECEDNOM REDU ZA PISANO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA SOCIJALNOG PEDAGOGA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME I VRIJEME TESTIRANJA:

Petak, 4. studenoga 2022. godine

 IME I PREZIME KANDIDATAVRIJEME INTERVJUA
1Angelina Krsnik, Melite Lorković 15, Županja8,00 sati

Odluka o izabranom kandidatu bit će objavljena na Oglasnoj ploči i Internet stranici Dječjeg vrtića Regoč.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA NATJEČAJ:

Tomo Đaković