ODLUKA O PRIMANJU U RADNI ODNOS – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno, nepuno radno vrijeme, do 31. svibnja 2024. godine, za provođenje Programa predškole (natječaj objavljen 28. prosinca 2023. godine)