NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 3 IZVRŠITELJA

DJEČJI VRTIĆ REGOČ

BABINA GREDA

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 112-01/22-01/04

URBROJ: 2196-7-1-02-22-3

U Babinoj Gredi, 14. listopada 2022. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda na 24. sjednici održanoj dana 14. listopada 2022. godine, na temelju članka. 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br:10/97,107/07,94/13, 98/19, 57/22), donosi

ODLUKU O

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojtelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme – 3 izvršitelja

Članak 2.

Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima natječaja te će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Regoč Babina Greda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Tomislav Kopić