Misija i vizija

Vizija Dječjeg vrtića

Vrtić kao mjesto kvalitetnog življenja djece i odraslih uz poticanje osobnog razvoja svakog pojedinca sukladno njegovim potrebama i mogućnostima u stimulativnom okruženju.

Misija Dječjeg vrtića

Provedbom različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu razvijati potencijale djece i odraslih uvažavajući njihove individualne potrebe i interese, kako bismo doprinijeli njihovu razvoju kao odgovorne i cjelovite osobe.

Vrijednosti za koje se zalažemo

Vrijednosti koje bi trebale unaprjeđivati intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece i odraslih:

  • komunikacija
  • znanje
  • uvažavanje različitosti
  • odgovornost
  • autonomija
  • kreativnost
  • samostalnost

Geslo: SRETNO DIJETE – SRETNA BUDUĆNOST