Zdravstveni kutak

IZVJEŠĆE ZDRAVSTVENOG VODITELJA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

SVJETSKI TJEDAN IMUNIZACIJE

Svake godine u posljednjem tjednu mjeseca travnja obilježava se Svjetski tjedan imunizacije. Imunizacija (cijepljenje) je jedna od najuspješnijih javnozdravstvenih mjera, koja je spasila i spašava više ljudskih života od bilo koje druge medicinske intervencije u povijesti medicine. WHO smatra da su cijepljenjem ljudi zaštićeni od dvadesetak različitih bolesti te da cijepljenje štiti milijune ljudi od bolesti, invalidnosti i smrti svake godine.

Iako smo još uvijek u jeku pandemije Covid-a te smo usredotočeni na kritično važna nova cjepiva za zaštitu od Covid bolesti, ne smijemo zaboraviti na ostala rutinska cjepiva. U globalu je dosta necijepljene djece, a svako necijepljeno dijete je potencijalni rizik za pojavu bolesti koje su se cijepljenjem suzbile. Tako je u ovom tjednu cilj promovirati cijepljenje u svrhu zaštite zdravlja I dobrobiti svih generacija.

Napominjemo da je u našem vrtiću prema zadnjim bilješkama je 100% cijepna obuhvatnost prema dobi djeteta i Kalendaru cijepljenja. Kako bi ostala u istom postotku, dragi roditelji provjerite cijepne knjižice svojih najmilijih i ako niste cijepite ih kod njihovih nadležnih liječnika.

IZVJEŠĆE ZDRVASTVENE VODITELJICE ZA 2021. GODINU

Podjela skupina u vrtiću

Dječji vrtić pohađa 55 korisnika u dobi 1-6 godina. Korisnici su podijeljeni u tri skupine, 2 mješovite u dobi od 3-6 godina (Leptirići i Bubamare), gdje svaka skupina ima po 21 korisnika i jedna skupina u dobi od 1-3 godine (Cvjetići) koja ima 13 korisnika.

Prema spolu djeteta u vrtiću je 33 dječaka od kojih je 9 u maloj skupini Cvjetići, 11 u mješovitoj skupini Leptirići i 14 u mješovitoj skupini Bubamare. Dok je nešto manje djevojčica. Njih ima sve ukupno 22. U maloj skupini Cvjetići je 4 djevojčice, u mješovitoj skupini Leptirići ih je 10, a u mješovita skupina Bubamare ima 7 djevojčica.

U mješovitim skupinama vrtić pohađa 4 djece s dokazanim poteškoćama od kojih je 2 curice s Downovim sindromom. Prema Kalendaru cijepljenja u vrtiću Regoč je procijepljenost 100% prema dobi djeteta.

Evidencija oboljenja djece po mjesecima

Prema evidenciji o bolestima u 09.mjesecu je bolovalo 10 korisnika od kojih je 3 u dobi 1-3 godine (Cvjetići) i 7 iz mješovitih skupina 3-6 godina ( 4 iz skupine Leptirići i 3 iz skupine Bubamare). Razlog izostanka prema liječničkoj potvrdi 1 korisnik je iz mješovite skupine Leptirići imao doticaj s drugim vrućim tekućinama (opekline), 1 bolest dišnog sustava, 2 izolacija te ostali su priložili liječničku potvrdu da su zdravi bez dijagnoze. Prosjek izostalih dana oboljelih je 8 radnih dana (izračunata srednja vrijednost 8,2).

Prema evidenciji o bolestima u 10.mjesecu je bolovalo 19 korisnika, od kojih je 4 u dobi 1-3 godine (Cvjetići) te 15 iz mješovitih skupina 3-6 godina (10 iz skupine Leptirići, 5 iz skupine Bubamare). Prema donesenim liječničkim potvrdama s dijagnozom 2 je bolovalo od bolesti dišnog sustava (skupina Leptirići 1 i 1 skupina Cvjetići); 1 bolesti oka i uha (skupina Bubamare), te 1 nespecifična temperatura( skupina Leptirići), 1 korisnik iz skupine Leptirići je bio u izolaciji.  Tokom 10.mjeseca je bila epidemija vodenih kozica od kojih je oboljelo 9 korisnika, tako da je 2 iz skupine Cvjetići,a 7 iz mješovite skupine Leptirići ( svi su priložili liječničku potvrdu). Ostalih 5 korisnika je priložilo liječničku potvrdu bez dijagnoze. Prosjek izostalih dana oboljelih je 7 radnih dana (izračunata srednja vrijednost 6,78).

Prema evidenciji o bolestima u 11 mjesecu je bolovalo 19 korisnika, od kojih je 8 korisnika s priloženom liječničkom potvrdom i dijagnozom bolesti dišnog sustava od kojih je 7 iz mješovite skupine (1 iz skupine Bubamare te 6 iz skupine Leptirići) a 1 iz skupine 1-3 godine, Cvjetići. 2 korisnika je imalo bolest oka i uha iz mješovite skupine Leptirići. 2 je bolovalo od akutne zarazne bolesti (proljev i povraćanje) i to 1 iz mješovite skupine Bubamare te 1 iz male skupine Cvjetići. 1 korisnik izostao iz vrtića zbog bolesti dermatofitoza (gljivično oboljenje ) iz mješovite skupine Leptirići. Ostalih 6 korisnika je samo priložilo liječničku potvrdu o izostanku iz vrtića ali bez dijagnoze. Prema prosjeku radnih dana izostanka djece kroz 11.mjesec je 4 dana (izračunata srednja vrijednost je 4,42).

Prema evidenciji o bolestima u 12. mjesecu je bolovalo 18 korisnika vrtića. S priloženom liječničkom potvrdom i dijagnozom o akutnim zaraznim bolestima u ovom slučaju proljev i povraćanje je priložilo 7 korisnika iz mješovite skupine od kojih je 4 iz skupine Bubamare a 3 iz skupine Leptirići. Njih 3 je imalo bolest dišnog sustava iz mješovite skupine Bubamare. Bolest oka i uha je imalo 2 korisnika iz mješovite skupine Leptirići. Ostale liječničke potvrde s dijagnozom su 1 urtikarija iz male skupine Cvjetići i 1 s bolešću akutne infekcije mokraćnih puteva iz mješovite skupine Leptirići. Ostalih 4 korisnika se vratilo u vrtić s liječničkom potvrdom bez dijagnoze od kojih je 3 iz mješovite skupine Leptirići i 1 iz male skupine Cvjetići. Ako uzmemo u obzir sve oboljele, prosjek izostalih radnih dana je 7 (izračunata srednja vrijednost je 6,55).

Provođenje zdravstvenog odgoja u vrtiću

U 10.mjesecu je provođeno antropometrijsko mjerenje djece po skupinama. Tako je 20.10.2021. godine mjerenje odrađeno u mješovitoj skupini Bubamare, 22.10.2021. godine odrađeno u mješovitoj skupini Leptirići te 25.10.2021. godine u maloj skupini Cvjetići. Na osnovu dobivenih podataka, njihovoj dobi i spolu te izračunatoj percentilnoj vrijednosti svakog djeteta nisu potrebne mjere za sprječavanje pretilosti ili pothranjenosti djece. Svako dijete se razvija sukladno svojoj dobi.

Od 15.11.2021 godine je provođeno testiranje osoblja s brzim antigenskim testom, zbog novih epidemioloških mjera za Covid-19. Testiranje je odobrila ravnateljica uz dogovor s dr. Damirom Belogravić. Iako se osoblje cijepilo protiv Covid-19 prije 15.11.2021, nije imalo adekvatnu Covid-19 putovnicu. Testiranje je odvijalo svako 48 sati sljedećih 2 tjedna, dok osoblje nije posjedovalo Covid-19 putovnicu. Testiranje je provođeno prema pravilima asepse, te uputama za testiranje.Rezultati testiranja su uvijek bili negativni.

Krajem  11.mjeseca je u mješovitim skupinama odrađeno testiranje na boje s ciljem da vidimo znaju li primjenjivati i uspoređivati boje, te dali ih razlikuju. 26.11.2021. godine je odrađeno individualno testiranje u mješovitoj skupini Leptirići. Kao skupina skupina svi znaju razlikovati, primjeniti te usporediti iste boje, osim 1 djeteta koje nije surađivalao niti je htijelo surađivati sljedećih dana (dijete s poteškoćama). U skupini Bubamare testiranje je odrađeno 29.11.2021. godine. Ova skupina također zna razlikovati, primjeniti te usporediti iste boje osim 1 djeteta, to dijete sve boje imenuje na engleskom jeziku, te ih ne zna uspoređivati s istim.

S obzirom da je posao zdravstvene voditeljice obilazak svake pojedinačne skupine i promatranje djece, tako je u skupini Bubamare zamječen dječak u dobi između 3 i 4 godine neadekvatnog ponašanja prema dobi. Dječak je često promatran u skupini te je često išao na individualne razgovore i topo datumima: 25.10.2021, 12.11.2021, 15.11.2021, 26.11.2021, 29.11.2021, 10.12.2021, 14.12.2021. i 15.12.2021. Individualni razgovor se odviao kroz igru. Svaka radnja je zabilježena u dosije djeteta. Kao zdravstveni voditelj sam uvidjela da djete ima problem koncentracije i pažnje koje su ograničene te ponavljanje naučenog i jednih te istih radnji. 

Zdravstvene aktivnosti po skupinama

 U aktivnostima iz područja zdravstvenog odgoja radi poticanja i usvajanja znanja, stavova i navika važnih za očuvanje i unapređivanje zdravlja te ukazivanje na opasnosti koje ga mogu ugroziti, održana je 29.10.2021. godine tematika „Higijena -pranje ruku“ . Aktivnost se održala u mješovitim skupinama (3-6 god.) Bubamare i Leptirići. Uvod u temu je bila prezentacija edukativne priče Mrljek i Prljek slave fujkasti rođendan; J. Pervan. Nakon ispričane priče skupinama se demonstrirao prijenos bakterija i virusa pomoću sjajnih glitera gdje je sjajem prikazano kako je prijenos bakterija i virusa te ostalih mikroorganizama lagan s ruke na ruku i ostale dijelove tijela te razne predmete. Zatim je prikazano pravilno pranje ruku gdje su i sama djeca sudjelovala te uočila kako pravilnim pranjem ruku se suzbijaju i uništavaju bakterije. Ovu temu smo priveli kraju s kreativnošću djece. Skupina Leptirići su crtali bakterije kako su ih oni doživjeli kroz priču o Mrljeku i Prljeku, a skupina Bubamare su svojim rukama otisnutim u temperama pravili srce. S obzirom da mala skupina 1-3 godine Cvijetići u tom vremenu se još uvijek prilagođavala na njima nove navike i sam vrtić, s njima je tek 23.12.2021. godine uz dogovor s njihovim odgajateljicama odrađena aktivnost „Higijena – pranje ruku“ s ciljem stjecanja navike da se peru ruke. Sadržaj aktivnosti se odvijao prilagođen njihovoj dobi, gdje je ukratko prepričana priča Mrljek i Prljek slave fujkasti rođendan; J. Pervan. Pomoću šljokica im se prikazao prijenos bakterija, gdje su  se djeca međusobno dodirivala rukama i prenosila šljokice međusobno. Te je odrađeno pravilno pranje ruku. Radionicu smo zbog nedovoljnog vremena odgodili za 01.mjesec 2022.godine.

Kako je zubni karijes još uvijek veliki javnozdravstveni problem, te je najčešća kronična bolest dječje dobi koja uzrokuje bol, otežano žvakanje, probleme s izgovorom, psihološke probleme i općenito lošiju kvalitetu života, 08.11.2021. i 10.11.2021. godine je u mješovitim skupinama Bubamare i Leptirići odrađena aktivnost „Higijena – pranje zubi“.

08.10.2021. godine je započela aktivnost „Higijena- pranje zubi“ tako da je uvod u temu bila ispričana edukativna priča Mrljek i Prljek mućkaju bljakavi napitak – Priča o pokvarenom zubu; J. Pervan. Prikazana i pojašnjena im je anatomija zuba i važnost mliječnih zubi. Tog dana je odrađena i radionica pravilnog pranja zubi na ručno izrađenoj maketi velikog zubala. Ta aktivnost se nastavila i 10.11.2021 gdje su djeca bila dužna donijeti svoje četkice za zube. Taj dan smo ponovili naučeno, prisjetili se ispričane priče o Mrljeku i Prljeku i važnosti održavanja higijene zubala. Nakon toga smo proveli pravilno pranje zubi u dječijem toaletu uz pjesmicu „Šubi dubi“. Ovu aktivnost smo završili s kratkom radionicim gdje je skupina Leptirići na izrezanom kolaž papiru u obliku glave uređivala svoj lik gdje je svako dijete pravilo svom liku osmijeh s velikim bijelim zubima. Skupina Bubamare je imala zadatak nacrtati zub ili zube te je na njihov rad napisana njihova izjava zašto je bitno prati zube.

Napomena: Svaka aktivnost se provodila zasebno u skupinama uz poštovanje epidemioloških mjera.