Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ REGOČ BABINA GREDA Braće Radić 15 b, 32276 Babina Greda KLASA:  112-03/23-01/06 URBROJ: 2196-7-1-02-23-2 Babina Greda, 29.06.2023. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i […]
REPUBLIKA HRVATSKADJEČJI VRTIĆ REGOČBABINA GREDABraće Radić 15 b, 32276 Babina Greda KLASA: 112-03/23-01/05URBROJ: 2196-7-1-02-23-2Babina Greda, 29.06.2023. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 45.Statuta Dječjeg vrtića Dječjeg […]